Jeden den v...

29.11.2015 17:08

Jeden den v Otročíně

Jednoho krásného dne se Sherman rozhodl, že pojede na výlet do Prahy. Zrovna jel kolem nějakého města, když mu chcípl motor. Vystoupil z auta a podíval se kolem sebe. Najednou před sebou viděl ceduli, na které stálo: Vítejte v Otročíně. Jen co udělal krok za ceduli, popadli ho dva muži v obleku policie. Vedli ho směrem k tržišti a jeden z nich řekl:  „Nám neutečeš, otroku!“

Sherman se slzami v očích odpověděl:  „Ale já nejsem otrok!“ Najednou na muže zavolal nějaký muž v klobouku: „Ale hoši, co když opravdu není otrok?! Ať vám ukáže občanku!“

Sherman vytáhl peněženku a z ní občanku, kterou ukázal mužům.

Muž v klobouku přišel blíž a řekl: „Jménem města se vám omlouvám. Mimochodem, jmenuji se Dobromil Veliký První a jsem tu starosta. Budu rád, když na omluvenou přijmete dar.“

Sherman si utřel slzy, které měl na tváři a zeptal se: „Jaký dar?“

„No přeci otroka zdarma!“

Sherman zaváhal a řekl: „Dobrá, přijímám váš dar.“

Poté se ubytoval v hotelu a otrokovi dal nové jméno Charles. Dal mu za úkol opravit své auto. Brzo ráno (kolem 02:00), když ještě všichni spali, Sherman vzbudil Charlese. Dal mu 5000,-Kč a falešnou občanku. Poté mu řekl: „Jdi, Charlesi, jsi volný.“ Charles se usmál, poděkoval a šel.

A Sherman? Ten nasedl do auta a jel domů. Doma se vyspal a ráno si dal snídani a svůj oblíbený nápoj, kakao. Vše si zapsal do deníku a šel do práce.