Koncept

10.03.2013 20:30

Jsme u moře. Je to jako velikánské pískoviště, na kterém si hraju s Adélkou, akorát že je okolo spousta vody. Ta voda hrozně divně hučí. Jako radiátor u dědy. Bojím se toho zvuku.

"Tati, nechoď tam!" křičím na tátu. Chystá se vlézt do té vody! "Tati, co když je to nebezpečné? Co když ty hrozivé zvuky vydává velký drak, co žije pod vodou. Jako v té pohádce!"

"Moře není nebezpečné," říká maminka, "jenom když zajdeš příliš daleko, to tě unesou vlny, a ty se nevrátíš už nikdy zpátky. A můžeš tam zemřít."

"Co je to ZEMŽÍT?"

"To není důležité pro tvou hlavičku," řekl rychle tatínek a zamračil se na maminku.

"Ale já chci vědět, co je to ZEMŽÍT!"

"Jednou to pochopíš," řekla maminka, ale to mě neuklidnilo. Já to chci vědět hned. Ale teď jdu do vody. Bez kruhu ale nikdy!