nová soutěž - limericky

08.10.2014 19:55

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba vyhlašuje 6. ročník internetové literární soutěže o nejlepší limerick Veršujeme jako o život.

Téma šestého ročníku je Pábím, pábíš, pábíme jako pocta Bohumilu Hrabalovi.

https://media1.webgarden.name/files/media1:541db5ea4fbea.pdf.upl/ver%C5%A1ujeme%20jako%20o%20%C5%BEivot%206.pdf

 

pábitel: 

Každý člověk, který je rovněž navštíven inspirací a říká věty, o kterých rozumní lidé říkají, že jsou nerozumné, a dělá věci, které slušní lidé nedělají, ztrácí hranice mezi realitou a fantazií.

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pabitel-pabitele

 

Pábitel je člověk, který si rád domýšlí realitu, zkresluje ji, a hledá tak krásu ve všednostech a nejzákladnějších projevech a věcech liddského života.

https://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov/pabitel

 

Pábitelé, jak Hrabal označoval některé své literární hrdiny, se chovali zdánlivě nerozumně a pošetile. Přesto však milovali život a dokázali najít krásu tam, kde by ji nikdo na první pohled nehledal. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pabitel-hrabal-proslul-sveraznou-tvorbou-jazykem-i-namety/1058456

 

Ta co, zkusíme? Limericky už jsme psali. Popřemýšlejte o hrdinovi svého limericku - o člověku, který miluje život a dělá pošetilé věci...

Vhodná města jsou Libeň a Nymburk, Židenice, téma psaní, kočky, krmení holubů..., Hrdinou by mohl být Bohumil…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal

 

mě napadlo:

Jeden pábitel z Nymburka

pověsil na nit skřivánka.

Byl to barbar, ale něžný

o samotě postřižený.

Ten ostře sledovaný pábitel z Nymburka.