Stylizovaný životopis

27.02.2013 19:31

Životopis

Zadání mojí práce zní: umělecký životopis. Zamysliv se nad tímto tématem, docházím k závěru velmi nelibému, není o čem psát. Lidovou školu umění jsem nedokončil, sportovně nevynikám, nýbrž pokulhávám za ostatními, zkrátka rozhodl jsem se napsat mnou upravenou verzi mého dosavadního života. Inu připravte se na naprostou fikci a absurditu.

Narodil jsem se roku 45 př.n.l. ve městě Babylonu, matka zemřela při porodu, otec, statečný to muž, zahynul ve válce o ropná pole s jízdou Čhingisovou. Již jako novorozenec ovládal jsem šestero jazyků čítajíc francouzštinu, španělštinu,

jazyk anglický, dialekt somálský, telurštinu a esperanto, avšak jazyky babylonu neschopen se naučit, osiřel jsem bez společníka. Ve věku třech měsíců přijal jsem členství ve straně lidově demokratické a jako batole byl jsem zvolen Ministrem zahraničí. Inu funkce to nebyla těžká, nýbrž velice lehká, a to z důvodu, že svět končil na druhém břehu řeky Tygris. Po vzniku Perské říše ve věku dvou let vzdal jsem se své dosavadní funkce a vydal se do Řecka, kde po boku císaře Alexandra zahájil jsem vesmírný program NASA. O patnáct set let později, objeviv nový svět, slavil jsem své patnáctiny. Zde založil jsem Politiku majetnickou a vojensky agresivní, takzvaný kapitalismus. Léta páně devatenáct set devadesát osm jsem uskutečnil onen slavný „malý krok pro člověka“ .

A dnes roku dva tisíce třináct pátého března, podávám si přihlášku na Úřad práce v Rosicích.