Voda v historii

25.06.2016 17:04

Objevení Ameriky aneb Význam vody v historii

     V dobách rozkvětu mořeplavectví a obchodu se do Indie dalo dostat pouze dvěma způsoby. Buď obeplout Afriku z jihu, nebo přejít z Evropy do Asie pěšky. První způsob byl nesmírně dlouhý a druhý nesmírně nebezpečný. A dlouhý vlastně taky. Lidé se rozhodli tento problém neřešit a do Indie se dostávat tak, jak to bylo možné, ale našel se člověk, který se rozhodl najít kratší cestu. Ten člověk se jmenoval Kryštof Kolumbus.

     Kolumbus věřil, že Země je kulatá, a když vypluje na západ, dopluje na východ Indie. Portugalská královna ale Kolumbovi nevěřila a odmítla jeho výpravu sponzorovat. Kolumbus tedy odešel do Španělska, kde se jeho nápad zalíbil tamějšímu vládci. Kolumbovi zaplatil tři lodě, spoustu zásob a početnou posádku, a tak 3. srpna 1492 vyplul na svou dlouhou výpravu. To ale ještě netušil, že na ní učiní jeden z nejvýznamnějších objevů v historii. A to díky vodě, po které se plavil.

     Po více než dvou měsících spatřili Kolumbovi muži na obzoru zemi. Všichni měli za to, že to je východní pobřeží Indie, ale skutečnost byla jiná. Objevili totiž nový kontinent, jenomže o tom nevěděli. Na pobřeží je čekali překvapení obyvatelé Ameriky (jež v té době ještě neměla toto jméno), kteří byli velice primitivní a neznali nic jako lodě a podobné vynálezy z Evropy. Kolumbus si myslel, že je v Indii, a tak pojmenoval zdejší obyvatele Indiáni.

     A tak voda pomohla k objevení nového kontinentu. Kolumbus se to ale za svůj život nedozvěděl a zemřel s domněním, že objevil kratší cestu do Indie. Možná kdyby tam oceán nebyl, objevili by lidé Ameriku dřív. A možná taky ne. Ale každopádně by bez moří a oceánů vypadaly divně mapy, nemyslíte?